Ingen personlig information registrerad på webbplatsen kommer när som helst att överföras, säljas eller göras tillgänglig för tredje part. All information lagras säkert och är endast tillgänglig för betrodda anställda hos oss.

Butikssystemet använder så kallade cookies för att kontrollera innehållet i kundvagnen. En cookie är helt enkelt namnet på en fil som lagras på din egen dator. Det är också möjligt att be systemet att spara sin egen adressinformation för nästa besök. Om du vill ta bort denna information vid ett senare tillfälle kan detta göras via webbläsarinställningarna. I Internet Explorer görs detta till exempel via menyn "Verktyg" och menyalternativet "Internetinställningar".

Under ett köp ber vi om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information används uteslutande för att behandla din beställning. Informationen överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form och lagras i 5 år. Det faktiska "kontraktet" (köpeavtalet) lagras inte hos oss på ett sätt så att du senare kan logga in och se / ändra status.

Dessutom registrerar vi IP-adressen från vilken någon. inköp görs. Informationen används vanligtvis inte, men kan användas i en möjlig polisutredning. Alla falska order rapporteras till polisen!

Jfr. personuppgiftslagen, ger vi information om förfrågningar om registrerad information och på grundval av eventuell invändningar gör vi radering i önskad utsträckning.