Sprinklervätska

Färdig att använda, etanolbaserad vindrutespolare med frostskydd