Värmeöverföringsolja

THERMO HT 32

Detta är en värmeöverföringsolja baserad på en specifikt raffinerad mineralolja med enastående oxidationsstabilitet och mycket hög motståndskraft mot termisk nedbrytning.

Læs mindre Læs mere